Představení školy                  

MŠ Údolní 68 je umístěna v nově opravené budově ve středu města. Místnosti školy vytvářejí v dětech pocit bezpečí rodinného prostředí, což usnadňuje dětem přechod z domova do kolektivního zařízení. Prostory jsou v současnosti vybaveny tak, aby dětem umožňovaly dostatek pohybu během celého dne a zpříjemnily jim pobyt v MŠ. Škola má svou architekturou všechny předpoklady připomínat rodinný dům s útulnými zákoutími pro hru, zábavu, plnění povinností i práci. Přáli bychom si, aby v něm každé dítě našlo své místo, kam se může uchýlit s vědomím, že na blízku je dospělý, na něhož se může kdykoli obrátit.


Organizační uspořádání školy                                      

Provoz školy je od 7.00 hod do 17.00hod.

Na škole jsou tři smíšené třídy dětí ve věku od 3 do 6 let. Režim dne je uspořádán tak, aby byl dodržen správný biorytmus ( tj. 3 hodinový interval mezi jídlem a nejméně 2 hodiny pobytu venku). Velký prostor je ponechán hře, řízená činnost je prováděna ve skupinkách nebo individuálně. Příchod a odchod dětí je řešen individuálně podle potřeb rodičů.

 Obecná charakteristika školy

 • Mateřská škola Údolní 68 je umístěná v neúčelové budově ve středu města se stanovenou kapacitou 76 dětí. Prostory se skládají ze 3 oddělení. První a druhé oddělení má hernu o ploše 90m2 , která slouží zároveň jako lehárna, dále pak umývárnu, WC a šatnu. Třetí oddělení se nachází v přístavbě budovy a má rozměry 96m2.Všechny prostory odpovídají hygienickým vyhláškám EU..Vzhledem k rozloze parcely zahrady je nutno dodržovat zásadu pobytu pouze jednoho oddělení. Ostatní dvě třídy jdou na vycházku mimo prostory školy.
 • Mateřská škola  prochází  neustále opravami a úpravami a to vše  s ohledem na to, že je  památkově chráněná. Veškeré  rekonstrukce provádí MČ Brno –střed. Na základě požadavku ředitelky školy provedla MČ BS úpravu sklepních prostor a pro potřeby dětí vznikla výtvarná a keramická dílna.Dále je mateřská škola průběžně vybavována novým nábytkem jak v budově, tak i na zahradě školy, který odpovídá antropometrickým požadavkům .
 • Poloha školy v blízkosti centra města nám umožňuje časté návštěvy kulturních památek a akcí, návštěvy výstav…Využíváme i blízkost  přírody k pořádání různých sportovních akcí a výletů ( Kraví hora, Wilsonův les, Jundrov, přehrada).

Zaměstnanci školy:

 • Ředitelka                             Renata Opršalová

 • Zástupce ředitelky               Hana Deissová

 • Učitelky                                Lenka Čechová

                                               Jana Střítecká

                                                Mgr. Jaroslava Dobšáková    

                                                          Lenka Šínová

školní asistent                                   Tereza Fialová

 • Školnice                                 Radka Kramářová

   
 • Provozní                                Marie Špačková

 •                                              Hana Klobásová

 • uklízeč-pomocník                  Jana Šoukalová

                                                        

 


Kontakt

Mateřská škola Brno, Údolní 68, příspěvková organizace

Údolní 68, 602 00 Brno
zřizovatel: Mětská část Brno - střed


+420 543 245 271


logo školky